Denetim Kurulu
Asil Üyeler

Natali Pelin Basmacı
Aynur Güngör
Emel Aka

Denetim Kurulu
Yedek Üyeler

Refik Selim Tunçer
Alper Aka

Rehber Köpekler Derneği Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu Üyeliği fahri bir hizmet olup Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu Üyeleri bu görevlerine ilişkin herhangi bir ücret almamaktadır. Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu Üyeleri’ne gider karşılığı yapılan ödemeler ise masraf listesi ile açıklamalı olarak belgelenip dernek arşivlerinde tutulur.