Rehber köpeklerin eğitimi, çeşitli aşamalardan oluşmaktadır.

Rehber köpek eğitiminin ilk aşaması, rehber köpek olmaya yapı olarak daha uygun olan türlerden seçilen yavruların, 6-8 haftalık erişkinliğe geldiklerinde, gönüllü ailelere teslim edilmesiyle başlamaktadır.

İkinci aşamada yavrular, bir veya bir buçuk yıl gönüllü aileler ile kalırlar. Bu süreçte yavrular, eğitimlerinin bir sonraki aşamasına hazır hale getirilirler. Köpekleri sahiplenen aileler ile rehber köpek okulları bu aşamada iletişim halinde kalırlar ve yavruların ihtiyaçları, rehber köpek derneği tarafından karşılanır. Yavruların aile yanında kaldıkları bu sürede eğitimlerinin bir parçası olan temel komutlar aileler tarafından yavrulara öğretilir.

Rehber köpek eğitiminin son aşamasında, ailelerden alınan köpekler, özel eğitimli rehber köpek eğiticileri ile birlikte eğitilirler. Eğitimi başarıyla tamamlayan köpekler, görme engelli bireylere verilmek üzere hazır hale gelirler.

İlk Rehber Köpek Okulu

I.Dünya savaşından sonra Almanya’da görme yetisini kaybeden pek çok asker için rehber köpek yetiştirmek üzere Dünyadaki ilk rehber köpek okulu 1916 yılında açılmıştır. Bu okulların Almanya’da hızla yayılmasıyla birlikte yetiştirilen rehber köpekler sadece Almanya’da yaşayan bireylere değil farklı Avrupa ülkelerinde yaşayan görme engelli bireylere de ulaştırıldı

1916
Amerika’da İk Okul

1929 yılında Amerika’nın ilk rehber köpek okulu olan The Seeing Eye açıldı. Günümüzde pek çok ülkede var olan rehber köpek okulları ile birlikte binlerce rehber köpek yetiştirilmekte ve görme engelli bireylere verilmektedir.

1929